Kemi i en pool

POOLVATTEN & KEMI

DESINFEKTION
Poolvatten desinficeras för att döda organismer som bakterier, alger och svampar. Poolkemikalier “bränner ut” föroreningar och gör vattnet glittrande och friskt. De mest använda och effektivaste är medel med klor eller brom.

pH-JUSTERING
Desinficerande medel fungerar optimalt inom ett smalt pH-område. Vattnet skall varken vara för surt eller för basiskt. Poolen och människokroppen trivs bäst om vattnets pH-värde ligger mellan 7,2 och 7,6.

ALGBEKÄMPNING
Algmedel hindrar algerna från att etablera och föröka sig i poolen. Alger, som redan etablerat sig, tas bort med extra mycket klor (chockklorering). Vid regelbunden klorering behöver poolvattnet normalt inte behandlas med algmedel.

FLOCKNINGSMEDEL
En bra filtrering av poolvattnet gör att det behövs mindre kemikalier för att vattnet skall bli rent och klart. Flocknings- eller klarningsmedel bildar större partiklar av mikrosmutsen, så att de kan fastna i filtret. Endast pooler med sandfilter kan flockas

FÖRSLAG TILL RUTINER

DAGSKLORERING
Dagsklorering är det effektivaste sättet att desinficera poolvatten. Kalciumhypoklorit i små tabletter löser sig sakta och avger klor till poolvattnet. Lägg kloret i bräddavloppet eller i en flytande dispenser. Chockklor är samma preparat som Dagsklor men i granulerad form. En hastig upplösning av granulatet ger snabb och kraftfull klorförhöjning i poolvattnet. Dagsklor och Chockklor höjer vattnets pH-värde. Balansera pH med pH-sänkande medel varje vecka och efter varje chockklorering.

VECKOKLORERING
Kloreringen utgår från långtidsverkande triklorisocyanursyra s.k. Veckoklor. Tabletter om 200 g smälter sakta och desinficerar kontinuerligt poolvattnet. Normalt räcker en tablett till 20 m3 vatten i en vecka. Lägg tabletten i en dispenser. Kontrollera fritt klor med testset. Om värdet ligger under 1,0 ppm (mg/l), tilläggsklorera med Chockklor. Dosering med Veckoklor rekommenderas i områden med relativt hårt vatten, som t.ex. delar av Uppland, Bergslagen,
Gotland och Skåne. Veckoklor innehåller ett klorstabiliseringsmedel (cyanursyra) men ingen kalk, som riskerar att ytterligare öka kalciumhårdheten och leda till en eventuell kalkutfällning i poolen. Vid användning av Veckoklor rekommenderas att regelbundet chockklorera med kalciumhypoklorit. Veckoklor sänker vattnets pH-värde, vilket kan balanseras med Chockklor.

HALOBROM
Halobrom liknar i flera avseenden klor. Fördelarna är dock:
1. Halobrom kan utan problem användas omväxlande eller samtidigt med klor.
2. Halobrom behåller sin fulla desinficerande kraft inom ett betydligt bredare pH-område än klor.
3. Den typiska kemikalielukten är obefintlig. Terapibad, bubbelbad och klorkänsliga personer rekommenderas använda Halobrom.

Bromtabletter om 20 g kan doseras i bräddavlopp, via dispenser eller brominator, ett speciellt tryckkärl för kontinuerlig dosering av bromlösning till poolvattnet. Brombehovet beror helt på hur poolen används. Doseringen skall göras efter temperatur och användarfrekvens. Man måste mäta bromhalten regelbundet med testset för att kontrollera förbrukningen.

SYRE
Veckosyre är ett alternativ till klordesinfektion av poolvatten. Produkten är baserad på koncentrerat aktivt syre, som desinficerar effektivt utan besvärande lukt.
Säkra Veckosyrets verkan genom att:

1. filtrera vattnet extra rent med hjälp av flockningsmedel.
2. kontrollera algerna kontinuerligt med algmedel.
3. hålla pH-värdet under noggrann uppsikt.

MER OM KLOR OCH PH

pH-VÄRDET
pH-värdet är ett mått på vattnets surhetsgrad. pH-skalan går från 0-14 där pH 7 är neutralt. Högre än 7 ger basiskt vatten och lägre än 7 ger surt vatten. Optimalt pH-värde i en pool är 7,4 då detta motsvarar människans pH i ögon och slemhinnor samt ger en god klordesinfektion.
Lågt pH-värde ger:
- aggressivt vatten, vilket skadar poolens maskinella komponenter
- irriterade ögon och slemhinnor
- skador på poolduken

Högt pH-värde ger:
- sämre klordesinfektion
- hudirritation
- kalkutfällning
- grumlighet

Riktvärde är 7,2 - 7,6.
pH-värdet sänks med pulver/granulat pH-minus och höjs med pH-plus. Båda sorterna finns att köpa i Poolbyggarnas butik.

Riktvärden:
Fritt klor: 0,5-1,5 ppm (mg/l)
Bundet klor: 0-0,5 ppm (mg/l)
Totalt klor: 0,5-1,5 ppm (mg/l)
Cyanursyra: 0-50 ppm (mg/l)

Om du önskar mer information om hur kemi fungerar så är du varmt välkommen till vår butik på en kopp kaffe och vidare samtal.

KLOR
Klorpreparat indelas i organiskt och oorganiskt klor.
Organiskt klor är triklorisocyanursyra (Veckoklor) och diklorisocyanursyra (snabblösligt och lämpligt till mindre bassänger). Oorganiskt klor är kalciumhypoklorit (Dags- och Chockklor) och natriumhypoklorit (flytande).
Gemensamt för organiskt och oorganiskt klor är att när det doseras i simbassängen är det fritt klor, d.v.s. det angriper bakterier och föroreningar. Efterhand som kloret verkar, övergår det från fritt till bundet klor. Bundet klor (även kallat kloraminer) är ineffektivt, luktar klor och kan orsaka irritationer på ögon och slemhinnor. För att reducera det bundna kloret chockkloreras poolen med kalciumhypoklorit. Den tillfälligt höga klorhalt som bildas vid chockklorering försvinner ganska snart i en utomhuspool, men kan även sänkas med klorsänkningspreparat.

Klor förbrukas kontinuerligt i bassängen och olika faktorer avgör klorförbrukningen, bl.a. badfrekvens, vattentemperatur, solljus och poolstorlek. För att mäta klorhalten används testset. De flesta mäter fritt klor, men för att mäta det bundna kloret behöver man mäta det totala kloret. Totalt klor utgör summan av det fria och bundna kloret. Vid användning av organiskt klor (Veckoklor) ackumuleras cyanursyra i poolen. Vid cyanursyrahalter över 100 ppm (mg/l) kan klorblockering inträffa, vilket gör kloret verkninglöst. Cyanursyra tas bort genom spädning med nytt vatten från det kommunala nätet. Cyanursyra fungerar som klorstabilisering, vilket gör att t.ex. solen inte bryter ner kloret. Därför är det lämpligt att i utomhuspooler ha en cyanursyranivå på 10-20 ppm (mg/l).

 

Genvägar stommar

GENVÄG TILL ANDRA POOLSTOMMAR

GULDSTOMME

Vår populäraste poolstomme. En bra konstruktion som gör att alla kan bygga den. Bygg själv eller låt oss bygga poolen. Priser från 35.900:-

Glada fötter i en pool

SILVERSTOMME

En fiffiga poolkonstruktion som gör det lätt för dig som är själv-byggare eller bara vill ha en stabil pool. Priser från 45.900:-

Glad tjej i pool från Poolbyggarna AB

BRONSSTOMME

En stomme för dig som renoverar poolen och behöver en lösning som är smart. Pris från 35.900:-

Kvinna på badmadrass från Poolbyggarna AB

THERMOBLOCK

Betong är alltid starkast. Bästa valet för dig som placerar poolen ovanmark. Pris från 21.000:-

Badfamilj i en pool från Poolbyggarna AB

 

Genvägar övrigt

Vi bjuder på smarta tips för dig som letar pool. Du hittar information om hur du ska tänka kring placering av poolen, storlek på poolen, driftsekonomi, djup på poolen samt desinfektion.

Varför uppfinna hjulet igen? Vi har under våra 35 år samlat ihop de 12 smartaste tipsen för dig som ska köpa pool. Gå igenom våra tips så har du genast mycket mera på fötterna för att lyckas med din investering.

Vilka olika steg ingår i ett poolprojekt. Här lär du dig i stora drag vem som gör vad och vem som är ansvarig. Vi går igenom hur Poolbyggarna jobbar i projektet och ungefärliga hålltider. När du gått igenom det här sektionen så kommer din byggnation gå som en dröm.

Fyll i vårt formuläre som har de vanligaste förslagen på pool och dess detaljer. På ett par "klick" så har du en färsk offert i handen. Vi postar alltid PDF digital direkt hem till dig. Vill du hellre att vi postar - säg till så ordnar vi det.

För att lyckas få din pool och utrustning att hålla så länge som möjligt är det viktigt att man har ett generellt begrepp om vattenkemin i en pool. Under det här stycket redovisar vi lättfattligt hur du ska göra och tänka kring rutinerna.

I början kan poolen verka vara en komplicerad produkt. Men i själva verket är den ganska simpel - lär dig mer om hur den fungerar under vårt kapitel - Så fungerar en pool. Ge det 5 minuter av din tid så lovar vi att mycket blir tydligare.

© 2021 Poolbyggarna AB. All Rights Reserved. Patrik P.