Linerskötsel

LINERSKÖTSEL

KALKAVLAGRING
Din liner består av flera lager av lackskydd. Detta skydd fungerar sämre eller inte alls om du har hög kalkhalt eller kalkavlagringar. Även smuts kan i vissa fall nöta bort skyddslacken på linern. Se alltid till att hålla rent och snyggt så håller linern bäst.

HÅRDA REDSKAP
Använd inte hårda borstar eller verktyg när du gör rent din liner. Detta kan i vissa fall skada mer än det gör nytta och förkortar livstiden på din liner.
Detsamma gäller starka medel som inte ska appliceras för att dess frätande effekt kan få bort skyddslacken på linern.
Använd godkända rengöringsmedel som du hittar i Poolbyggarnas butik.

MÄTA DESINFEKTION
Mät poolens vatten varje dag och säkerställ att du har rätt nivå på pH-värdet. Ett korrekt värde mellan 7.2-7.6 gör att linern mår allra bäst.
vid värden över eller under rekommendationer så förstörs viktiga komponenter i linern, ex. skyddslack m.m.

SALTKLORINATOR
Var noga med att du rätt mängd salt i poolen under alla omständigheter. Mät ofta och noga halten av klor i poolen, så att dess värden inte blir för höga.
Ett för högt klorvärde kan skada skyddslacken på linern och förkorta livstiden för produkten.

ALKALINITET
Mätvärden för alkalinitet bör ligga mellan 100-175 ppm. (total alkalinitet).
Detta medför att vattnet kan neutralisera syror som inte ska finnas i vattnet och på sås sätt skyddar du linern/lacken. Värden som understiger 100 ppm gör att vattnet blir aggressivt och ger skador på linern som inte går att avhjälpa efter ett korrekt vattenvärde.

KOPPAR
Det finns anti-alg medel som innehåller koppar, kopparsulfat eller liknande. Använd inte dessa i linern från Poolbyggarna AB. Använd hellre en ammoniakbaserad produkt för algbekämpning i din pool.

pH-VÄRDET
pH-värdet är ett mått på vattnets surhetsgrad. pH-skalan går från 0-14 där pH 7 är neutralt. Högre än 7 ger basiskt vatten och lägre än 7 ger surt vatten. Optimalt pH-värde i en pool är 7,4 då detta motsvarar människans pH i ögon och slemhinnor samt ger en god klordesinfektion.
Lågt pH-värde ger:
- aggressivt vatten, vilket skadar poolens maskinella komponenter
- irriterade ögon och slemhinnor
- skador på poolduken

Högt pH-värde ger:
- sämre klordesinfektion
- hudirritation
- kalkutfällning
- grumlighet

Riktvärde är 7,2 - 7,6.
pH-värdet sänks med pulver/granulat pH-minus och höjs med pH-plus. Båda sorterna finns att köpa i Poolbyggarnas butik.

VATTENNIVÅ
Det ska alltid vara vatten i en pool med liner. Din linern är tillverkad för att konstant stå i vatten och mår som allra bäst om så är fallet. En liner som står utan vatten, kan torka och gå sönder.

VATTENPÅFYLLNAD
Var noga med att det vatten du fyller på med i din pool är av rätt typ och har rätt värden.
Undvik att ta vatten från okända vattensamlingar eller depåer.
Felaktiga vattenvärden kan försämra din produkt markant och skapa flertalet problem förutom linern.

KEMI
Inga kemikalier ska ligga direkt an mot linern. Detta skadar skyddslacken och kan ge skador som inte går att reparera.
All kemi ska blandas i hink med vatten och därefter hällas i poolen. (vatten först, sedan kemikalien när du blandar).
Om du använder veckopuckar måste din cirkulationspump alltid vara i PÅ-läge så att pucken smälter långsamt och distribuerar kloret i poolen. En avstängd puck gör att pucken smälter och att klor kan smita ut i poolen och skada linern.

 

Genvägar stommar

GENVÄG TILL ANDRA POOLSTOMMAR

GULDSTOMME

Vår populäraste poolstomme. En bra konstruktion som gör att alla kan bygga den. Bygg själv eller låt oss bygga poolen. Priser från 35.900:-

Glada fötter i en pool

SILVERSTOMME

En fiffiga poolkonstruktion som gör det lätt för dig som är själv-byggare eller bara vill ha en stabil pool. Priser från 45.900:-

Glad tjej i pool från Poolbyggarna AB

BRONSSTOMME

En stomme för dig som renoverar poolen och behöver en lösning som är smart. Pris från 35.900:-

Kvinna på badmadrass från Poolbyggarna AB

THERMOBLOCK

Betong är alltid starkast. Bästa valet för dig som placerar poolen ovanmark. Pris från 21.000:-

Badfamilj i en pool från Poolbyggarna AB

 

Genvägar övrigt

Vi bjuder på smarta tips för dig som letar pool. Du hittar information om hur du ska tänka kring placering av poolen, storlek på poolen, driftsekonomi, djup på poolen samt desinfektion.

Varför uppfinna hjulet igen? Vi har under våra 35 år samlat ihop de 12 smartaste tipsen för dig som ska köpa pool. Gå igenom våra tips så har du genast mycket mera på fötterna för att lyckas med din investering.

Vilka olika steg ingår i ett poolprojekt. Här lär du dig i stora drag vem som gör vad och vem som är ansvarig. Vi går igenom hur Poolbyggarna jobbar i projektet och ungefärliga hålltider. När du gått igenom det här sektionen så kommer din byggnation gå som en dröm.

Fyll i vårt formuläre som har de vanligaste förslagen på pool och dess detaljer. På ett par "klick" så har du en färsk offert i handen. Vi postar alltid PDF digital direkt hem till dig. Vill du hellre att vi postar - säg till så ordnar vi det.

För att lyckas få din pool och utrustning att hålla så länge som möjligt är det viktigt att man har ett generellt begrepp om vattenkemin i en pool. Under det här stycket redovisar vi lättfattligt hur du ska göra och tänka kring rutinerna.

I början kan poolen verka vara en komplicerad produkt. Men i själva verket är den ganska simpel - lär dig mer om hur den fungerar under vårt kapitel - Så fungerar en pool. Ge det 5 minuter av din tid så lovar vi att mycket blir tydligare.

© 2021 Poolbyggarna AB. All Rights Reserved. Patrik P.