Ansökan om garanti, reklamation och övrigt

Våra köpvillkor samt garantier är generösa och gäller upp till 3 år. För att underlätta i vår hantering behöver dina uppgifter oavsett om ditt ärende gäller, retur, garanti, reparation eller liknande. Viktigt att du alltid inkluderar eller skickar med kvitto på köpt vara eller tjänst. (service @ poolbyggarna  . se)
För produkter som inte är betalda gäller inga garantier eller andra rättigheter.


© 2021 Poolbyggarna AB. All Rights Reserved. Patrik P.