Montage av pool

MONTAGE/PROJEKTBESKRIVNING

Att anlägga en swimmingpool kan i första anblicken kännas som väldigt svårt och krångligt. Men vi tror att om du lägger ner några sekunder på att läsa igenom den här texten så kommer många av de grå zonerna försvinna. Vi på Poolbyggarna ska naturligtvis också göra allt för att du ska få en så behaglig resa som möjligt när du köper din pool.

Vi har delat upp dokumentet i tre delar:

- Innan byggnationen startar.
- Under byggnationen pågår.
- Färdig pool.

INNAN BYGGNATION BÖRJAR

UTMÄRKNING AV NOLLPUNKT

Kontakta din grävare direkt för ett möte på plats hos er. Tillsammans gör ni en utmärkning av en s.k. ”nollpunkt”. Det är en punkt där poolens överkant slutar och din trall/stensättning tar vid. Sätt en spik, måla en prick, eller på annat sätt märk upp er nollpunkt.

Nollpunkten måste sitta kvar tills poolen är färdig. Vi kan tillhandahålla schaktskisser/beskrivningar på hur underlaget ska se ut för att vi ska kunna bygga en pool.

Att underlaget blir perfekt är ett måste för att poolen i sin tur ska bli så bra som möjligt. Ett markarbete som inte är färdigt för byggnation gör att våra montörer kan bli tvungna att stoppa arbetet och skjuta upp montaget tills underlaget är korrigerat. (Planera därför alltid in grävaren så snart som möjligt.) Har man väldig otur och våra montörer är bokade på efterföljande jobb (kalendermässigt) så kan din pool bli framskjuten tills nästa lediga montagetid.

Det går bra att märka ut vart poolen ska vara med markfärg, snöre eller annan utrustning. Det gör det lättare för alla att se hur ni tänkt. De massor som blir när man gräver måste tippas eller schaktas bort. En stor besparing är att kunna behålla massorna och distribuera dessa på tomten eller till granne.

Ipad poolbyggarna

POOLUTRUSTNING OCH ELEKTRIKER

Utrustningen till poolen kräver en yta om cirka 80 x 120 cm. Höjden på ytan bör vara minst 150 cm så att du kan stå och manövrera centralventilen på sandfiltret utan problem. Ett vindskydd, bakom ett garage, eller lekstuga fungerar alldeles utmärkt. Kan du få det väderskyddat är det att föredra. Det går att köpa förrådsbodar till billiga pengar som ger både skydd och trevlig inramning. (Generellt brukar en baksida på ett garage med ett mindre vedtak vara mest vedertagna lösningen.) Planera. Din poolutrustning kommer att låta. Framförallt cirkulationspumpen har en ljudvolym som ligger runt 87dB (beroende på vilken pump du köpt). Placera dem på ett ställe där ni inte störs. En värmepump ligger på cirka 47-52 dB. Genom att redan innan placera produkterna på smarta ställen slipper du irritation i ett senare moment eller kanske till och med arga grannar.

Om längden mellan poolen och er utrustning är längre än 12 m bör du tala om det för din säljare som får öka antal meter på den medföljande PEL slangen. (PEL slang kostar ca 1300 kr/rulle så det är inga stora pengar.)

Du kommer att få ta hand om din poolutrustning med jämna mellanrum. Genom att placera den på ett enkelt och lite skyddat ställe blir det roligare att ta hand om utrustningen. Är det lätt att sköta och ta hand om utrustningen blir det automatiskt positivt för dig när du får en pool och vattenkvalité som är i toppklass. Hantering och skötsel av utrustningen enligt bifogade manualer är ett krav för att dina framtida garantier ska gälla. All utrustning som kopplas in till befintligt elnät har kopplingsschema i medföljande manual och/eller klisterlapp på produkten. Generellt kan vi säga att alla produkter är 1-fas 10A/16A. Har du köpt jetswim så är denna 3-fas. Jordfelsbrytare är att rekommendera på all utrustning kopplad till pool.

POOLBELYSNING
Levereras med en (1) transformator för 300w. Den måste placeras i en IP-klassad låda (Elektrikern tillhandahåller en sådan.)
För övrig information: Vid halogenlampa får du en transformator per lampa. Vid LED belysning får du en transformator för alla lampor.

TÄNDKNAPP LAMPA
Placera knappen för din poolbelysning på ett ställe som alla kommer åt. Du kommer att älska din pool framförallt på kvällen när ljuset flödar ifrån den.
Vanligtvis så placeras knappen vid balkongdörr, fönsterkarm närmast pool.

LEVERANS AV POOL - ELLER HÄMTA SJÄLV?

Oavsett hur du valt att få din pool levererad så är det bra om du har ett ungefärligt datum för detta. (Mycket av vårt material kan vi skicka direkt från leverantör och då sker leveransen i omgångar.)

Ett exempel;

Om poolen ska grävas den 1 oktober, så kan leveransen av poolprodukter ske ungefär samtidigt. Poolstommen bör placeras så nära poolgropen som möjligt. En presenning om det är dåligt väder är ett tips. Stöldbegärliga delar lägger du i garage eller annat utrymme för att minska stöldrisken. Om du hämtar hos oss, eller anlitar 3:e part så bör du förbereda dig på att det är tungt och en komplett pool består av många pallar. Din säljare kan alltid svara på hur många pallar som är klara för avhämtning. Normalt krävs en lastbil för att hämta allt på samma gång. Vi har truck på plats som kan hjälpa till att lyfta men behöver du personal för att lasta godset måste du själv ta med detta.

MONTERING - ELLER BYGGA SJÄLV?

Om du valt att bygga din pool själv, så kommer du att få montagebeskrivningen med ditt poolpaket. Vi hjälper dig gärna supportmässigt i butiken om du har vägarna förbi. En kopp kaffe och lite ritningar på en whiteboardtavla kan göra hela skillnaden. Planera i förväg. Genom att ligga före i planeringen, så hinner du kontakta oss och ställa frågor innan du stöter på patrull. Ett förslag på planering och tänkt projektplan

Vecka 1
Besök oss i butiken – gå igenom första stegen – i byggnationen.
Montera enligt anvisningar.

Vecka 2
Besök oss i butiken – gå igenom nästa steg
Montera enligt anvisningar

Vecka 3
Besök oss i butiken – gå igenom slutfasen.
Montera och lägg liner samt koppla utrustningen.
Färdig!

SUPPORT UNDER BYGGNATION

Vi hjälper dig gärna med dina frågor och försöker svara inom 3-5 dagar (under högsäsong). Om du söker oss efter vår arbetstid eller på helger, så går det utmärkt att mejla in dina frågor eller tala in på vår telefonsvarare som är på dygnet runt. Var gärna tydlig och förklara noga vad du eftersöker i ditt meddelande, så går det fortare för oss att hitta rätt svar och återkomma till dig. Det är inte speciellt svårt att bygga en pool och är man några fler som hjälper till, så går det relativt snabbt. Tänk på att vissa stommar inte kan stå helt fritt utan kräver motfyllnad av massor. Din säljare kan informera dig om vad som gäller för just din poolstomme.

Montering av Poolbyggarna
Om du köpt montage av oss så bokar man alltid ett startdatum vid offertläggning. (Startdatum kan vara ca 2-3 dagar efter att grävaren börjat gräva.)

Det första montörerna gör är att väga av och se till att poolgropen och schaktmassorna är packade och i rätt höjd med er utsatta nollpunkt. Man mäter ibland med laser för att mer exakt stämma av hur rakt och noggrant höjderna ligger. Stommen bärs sedan fram till poolgropen och sedan monteras poolen ihop. Trappor, lampor och övrigt monteras in. När grovmontaget är gjort så lämnar man över till finmontaget. Finmontaget sköts av pooltekniker som kopplar in cirkulationspump, filter, lägger liner och färdigställer poolen.

När allt är klart, poolen är fylld med vatten och cirkulationspumpen är startad – gör man en chockklorering.

Slutligen görs en besiktning tillsammans med er där man går igenom poolens funktioner. Ni får också en poolpärm. I poolpärmen hittar ni mer information om poolen, produkterna som den är uppbyggd av och rutiner för skötsel och handhavande av alla produkter i poolen

TIDSPLANERING AV PROJEKT

Gör en grovplanering av följande moment:

- Grävning 1-3 dagar. Stöter ni på problem med vatten eller berg - ring direkt till Pelle 070-5912100 så att vi kan bromsa.

- Montage av poolstomme 5-15 dagar (betong gjutning ca 15-25 dagar)

- Återfyllnad av massor (grävaren) 1 dag.

- Linerläggning/pump/filter montage ca 3 dagar.

- Start av anläggning ca 1 dag.

Vanligtvis så sker dessa steg inte på löpande band. (Även om man skulle vilja det.) Generellt ska man räkna med ca 1 månad från grävskopans första tag till färdig pool.

BETALNING AV MATERIAL

På grund av gällande lagstiftning måste allt poolmaterial betalas i förskott innan leverans sker hem till er, eller upphämtning i vår butik. Antingen sker betalningen genom bankgiro eller direkt i vår butik. Allt material är poolbyggarnas egendom till dess att fakturan är betald till fullo.

Poolbyggarna har inte laglig rätt att återhämta material som levererats och ställts av på er tomt därav måste man betala innan godset skickas.
I och med att vi inte tar kreditrisker, innebär det automatiskt att vi kan hålla lägre priser. Det gynnar dig genom att dina produkter är i snitt billigare än våra kollegor i branschen.

MARKLOV/BYGGLOV

Gatu- och fastighetskontoret i din kommun bestämmer lokalt vilka regler som gäller vid byggnation av pool. Rent tekniskt så skiljer sig det på följande sätt. Vid poolplacering ovanmark +40 cm/+50cm så brukar kommunen vilja ha ett bygglov. Om poolen inte sticker upp ur marknivån så vill man ha ett marklov. Hantering av lov kan ta allt från 3-12 veckor.

UNDER BYGGNATION

ÅTERFYLLNAD

Exakt hur mycket man ska återfylla eller när man ska återfylla kan man fråga montören.

Viktigt!
Vid påfyllnad av massor måste man ta hänsyn till de slangar och rör som är monterade runt poolen samt det ev. trappstöd som finns monterat. Vid dessa ställen får man vara väldigt försiktig så att man inte på något sätt klämmer eller förskjuter detaljerna med risk för framtida läckor. Kostnaden för att åtgärda problem av denna art debiteras dig som kund och du gör sedan upp med din grävare . När du är klar med poolen så undvik att köra markvibrator runt poolen, i alla fall under det första året. Marken är alldeles för mjuk och stommen kan ta skada av hårda vibrationer. Låt marken vila minst en vinter (hård frost) så att den hinner sätta sig ordentligt

LINERLÄGGNING

Sker så snart återfyllnaden är klar. Isolering och lister samt väggmattor sätts på plats. I detta skede behöver vi tillgång till varmt vatten för att kunna lägga linern. Om du inte har tillgång till varmt vatten kan man hyra en hetvattenspruta (tillkommande kostnad om ca 2 500:- ) som ger dig obegränsat med varmt vatten.

Planera dagen när detta ska ske för du kan säkert inte duscha samma dag som vi tömmer din varmvattenberedare. Vi vill ha rikligt med varmt vatten tillgängligt ca 1100-1600 liter 40-gradigt. Då vi inte kan lägga liner i kallt vatten med bra slutresultat.

VÄDER OCH VIND

Utöver väder och vind som sätter käppar i hjulen så kan sjukdom och olyckor också vara element som kan påverka er byggnation. Vi kan oavsett lova er att vi inte har något uppsåt att försena eller göra ert projekt längre än vad som tänkts. I största möjliga mån gör vi så mycket vi kan för att inte dessa situationer ska uppstå.

Vid gjutning krävs att väggarna härdar ett par dagar till ett par veckor innan man fortsätter. Exakt torktid kan montörerna som gjuter berätta. (Det är avhängt dygnstemperaturen.)

KRONOLOGISK ORDNING

Det kan ibland verka som våra montörer kommer och går vid olika tidpunkter - vid ett poolprojekt. Och att man inte jobbar timme för timme som kanske är brukligt för en som lägger ex. asfalt. Det beror oftast på att man gör delmoment som ibland kräver viss väntan för att man ska kunna fortsätta. Ibland kan det vara specialmoment som kräver ytterligare inblandning av en montör och då måste man vänta in tillfälle när han kommer förbi. Ibland kan det vara torktid för limning av kopplingar, och då kan man inget göra under 2-4h tills limmet har härdat.

Men ni kan lugnt koppla av för vi ligger inte på latsidan. Poolen går framåt med högsta möjliga hastighet och utan förhinder och om momenten ovan är som det ska vara.

Räkna med att er pool tar ca 3-6 veckor att bli klar från första byggdag. Även om vi själva vet hur det är att se poolen blir färdig och att man helst av allt i världen vill få den färdig på momangen så bör man ta ett steg tillbaka och lita på oss när vi säger att; det är bättre att det tar någon dag extra och blir klart som lovat än att vi stressar fram en lösning som inte håller. Det håller du säkert själv med om.

FÄRDIG POOL

ÖVERBLIVET SKRÄP/BYGGMATERIAL

Våra montörer packar ihop skräpet efter sig. Men ansvaret för bortforsling av emballaget ligger hos dig som slutkund. (Kostnaden för bortfraktning tillfaller er som privatkund.)

UPPSTART AV POOL

Nu startas poolen upp med hjälp av poolmontören. Om elen är inkopplad(?).

BETALNING MONTAGE

Sker inom någon dag efter att poolen är färdig. Om poolen är startad eller besiktad av oss på Poolbyggarna så går det bra att betala fakturan direkt. Vid utebliven betalning skickas en påminnelse till er.

POOLPÄRM

Får man när poolen är färdig. Här står det mesta om er pool och hur ni ska sköta om den i framtiden. Ni hittar också ett frågeformulär och ett frankerat kuvert. Här kan ni skriva i vad ni tycker om oss, och vad vi kan göra bättre. Vi älskar konstruktiv kritik och vill gärna bli bättre – men vi behöver er hjälp.

BESIKTNING

Tillsammans med montören går ni igenom poolens delar och funktioner och noterar om något inte stämmer. Det är bara produkter och tjänster som Poolbyggarna AB tillhanda håller som vi besiktar. Om något är fel med el, grävning, massor eller VVS så tar man upp det med respektive företag.

SUPPORT OCH GARANTI

Vi älskar att hjälpa till. Så länge du hör av dig i god tid och inte i sista stund så brukar vi kunna avhjälpa de flesta fel på telefon eller per epost. Det mesta av skötsel och hantering av pool finns i den bifogade poolpärmen. I övrigt hänvisar vi till vår hemsida för mer detaljerade standard frågor.
Vi hoppas att ditt projekt känns lite klarare och enklare efter detta dokument och skulle du ha några frågor går det bra att höra av dig till din säljare.

FRAMTIDA SKÖTSEL

Nu ska ni sköta er pool i framtiden. Läs gärna poolpärmen och lär er de rutiner som är viktiga. Klorhalt och pH är två viktiga moment att hålla koll på. Mätning gör man minst 1 gång per vecka och justerar därefter. Sköter ni om er pool så kommer den att hålla i många år. Materialhantering är väldigt viktigt om du vill att dina komponenter ska hålla längre. Allt material som är av plast, ex. håvar, borstar, robotar, dammsugare, dammsugarslang med mera bör man skölja i vanligt vatten efter att man använt dem. Låt dem ligga i skugga när de inte används. Gå igenom överdraget och se till att det fungerar som tänkt och att inga lösa delar finns. Ett överdrag som inte håller för vad det är tänkt – kan vara en livsfara för dig eller din granne. När poolen är avstängd för vintern, skölj ur dem med vanligt vatten, förvara dem torrt. Hantera packningar varsamt så att de inte går sönder.

 

Genvägar stommar

GENVÄG TILL ANDRA POOLSTOMMAR

GULDSTOMME

Vår populäraste poolstomme. En bra konstruktion som gör att alla kan bygga den. Bygg själv eller låt oss bygga poolen. Priser från 35.900:-

Glada fötter i en pool

SILVERSTOMME

En fiffiga poolkonstruktion som gör det lätt för dig som är själv-byggare eller bara vill ha en stabil pool. Priser från 45.900:-

Glad tjej i pool från Poolbyggarna AB

BRONSSTOMME

En stomme för dig som renoverar poolen och behöver en lösning som är smart. Pris från 35.900:-

Kvinna på badmadrass från Poolbyggarna AB

THERMOBLOCK

Betong är alltid starkast. Bästa valet för dig som placerar poolen ovanmark. Pris från 21.000:-

Badfamilj i en pool från Poolbyggarna AB

 

Genvägar övrigt

Vi bjuder på smarta tips för dig som letar pool. Du hittar information om hur du ska tänka kring placering av poolen, storlek på poolen, driftsekonomi, djup på poolen samt desinfektion.

Varför uppfinna hjulet igen? Vi har under våra 35 år samlat ihop de 12 smartaste tipsen för dig som ska köpa pool. Gå igenom våra tips så har du genast mycket mera på fötterna för att lyckas med din investering.

Vilka olika steg ingår i ett poolprojekt. Här lär du dig i stora drag vem som gör vad och vem som är ansvarig. Vi går igenom hur Poolbyggarna jobbar i projektet och ungefärliga hålltider. När du gått igenom det här sektionen så kommer din byggnation gå som en dröm.

Fyll i vårt formuläre som har de vanligaste förslagen på pool och dess detaljer. På ett par "klick" så har du en färsk offert i handen. Vi postar alltid PDF digital direkt hem till dig. Vill du hellre att vi postar - säg till så ordnar vi det.

För att lyckas få din pool och utrustning att hålla så länge som möjligt är det viktigt att man har ett generellt begrepp om vattenkemin i en pool. Under det här stycket redovisar vi lättfattligt hur du ska göra och tänka kring rutinerna.

I början kan poolen verka vara en komplicerad produkt. Men i själva verket är den ganska simpel - lär dig mer om hur den fungerar under vårt kapitel - Så fungerar en pool. Ge det 5 minuter av din tid så lovar vi att mycket blir tydligare.